VOORWAARDEN AUTOMATISCHE INCASSO

VOORWAARDEN AUTOMATISCHE INCASSO2018-10-01T20:50:29+00:00

Let op dat je tijdens de incasso voldoende saldo hebt en dat het rekeningnummer niet (selectief) voor automatische afschrijvingen is geblokkeerd.

Machtigingsvoorwaarde 2018-2019

Algemene voorwaarden machtiging AHK

Het bedrag is bepaald op basis van het pakket die u heeft aangeschaft

Als het geld niet kan worden geïncasseerd of wanneer betalingsachterstand optreedt, kan je geen nieuwe afspraak maken tot het bedrag voldaaan is.

Als je inschrijving is geweigerd, ingetrokken of beëindigd dan zijn we helaas genootzaakt om een incassobureau in te schakkelen. Eventuele vorderingskosten worden op je verhaald. Let op: dit wil niet zeggen dat de verplichting tot betaling van het membership komt te vervallen. Hieronder vind je de algemene voorwaarden als je gebruikmaakt van digitaal machtigen van het incasso:

● Er dient voldoende tegoed op de bankrekening te staan voor incasso.
● Alleen Europese bankrekeningen uit het SEPA gebied kunnen worden gebruikt.
● De rekening mag niet geblokkeerd zijn voor incasso.
● Je mag de incassotermijn niet zelf terugboeken. Als je het niet eens bent met een debitering neem dan contact op met AHK.
● Tussentijds intrekken van de machtiging is niet toegestaan.
● Kosten van een Melding Onterecht Incasso (MOI) zijn voor rekening van degene die de AHK heeft gemachtigd.
● De bankrekening mag niet tussentijds worden opgeheven.
● Bij een mislukte incasso wordt bij de eerstvolgende termijn de opgelopen achterstand ook geïncasseerd.

Incassodata membership 2018-2019

De membership in termijnen wordt, volgens onderstaand schema, afgeschreven in 4,6 of 8 termijnen afhankelijk van de door u gekozen membership. De exacte datum kan een (werk)dag later zijn dan is weergegeven. De eenmalige incasso vindt plaats aan het eind van de maand op 28 te.

Hoe wijzig ik het rekeningnummer van de automatische incasso?
Je kunt het rekeningnummer waarvan de AHK het membership geld incasseert wijzigen via het info@amsterdamhuidkliniek.nl.